Luật sư Phan Vũ Tuấn
LS. Phan Vũ Tuấn

Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Sở hữu trí tuệ – Thương mại quốc tế

Kinh nghiệm: Quản lý và điều hành Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam.

 • Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp…
 • Tư vấn bản quyền phim…
Luật sư Nguyễn Đức Hoàng – Phó Trưởng Văn phòng luật sư Phans
LS. Nguyễn Đức Hoàng

Phó trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Tham gia tố tụng Thương mại – Dân sự

 • Tư vấn Đất đai – Kinh doanh bất động sản

Kinh nghiệm:  Tư vấn và tham gia vấn đề kinh doanh Bất động sản, Ngân hàng……

hoa-hiep
Lê Hà Hòa Hiệp

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Doanh nghiệp – Sở hữu Công nghiệp.

 • Bản quyền âm nhạc, phim – Hôn nhân gia đình.

Kinh nghiệm: Tư vấn Doanh nghiệp: tư vấn thành lập doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh…

 • Tư vấn Hôn nhân gia đình..
da-thao
Trương Thị Dạ Thảo

Chuyên viên pháp lý Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Thạc sĩ Luật

Trình độ chuyên môn:

 • Thương mại – Tài chính

Kinh nghiệm: Tư vấn những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và hợp đồng, kinh doanh thương mại…

 • Tư vấn Sỡ hữu trí tuệ
 • Tư vấn Hôn nhân gia đình..

Clients

 • tiki
 • hoppy
 • logoTHP
 • visiber
 • BV-Da-lieu-Tp.HCM
 • yensaotramanh
 • HUFLIT
 • green-seeds-Co
 • escapehunt
 • cai-thung-go
 • Benh-vien-nhiet-doi
 • caocaocoffee