Luật sư Phan Vũ Tuấn
 
LS. Phan Vũ Tuấn

Trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Sở hữu trí tuệ – Thương mại quốc tế

Kinh nghiệm: Quản lý và điều hành Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam.

  • Kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp…
  • Tư vấn bản quyền phim…
Luật sư Nguyễn Đức Hoàng – Phó Trưởng Văn phòng luật sư Phans
 
LS. Nguyễn Đức Hoàng

Phó trưởng Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Tham gia tố tụng Thương mại – Dân sự

  • Tư vấn Đất đai – Kinh doanh bất động sản

Kinh nghiệm: Tư vấn và tham gia vấn đề kinh doanh Bất động sản, Ngân hàng……

hoa-hiep
 
Lê Hà Hòa Hiệp

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Trình độ: Đại học

Trình độ chuyên môn: Doanh nghiệp – Sở hữu Công nghiệp.

  • Bản quyền âm nhạc, phim – Hôn nhân gia đình.

Kinh nghiệm: Tư vấn Doanh nghiệp: tư vấn thành lập doanh nghiệp, hoạt động doanh nghiệp, hợp đồng kinh doanh…

  • Tư vấn Hôn nhân gia đình..
da-thao
 
Trương Thị Dạ Thảo

Chuyên viên pháp lý Văn phòng Luật sư Phan Law VietNam

Trình độ: Thạc sĩ Luật

Trình độ chuyên môn:

  • Thương mại – Tài chính

Kinh nghiệm: Tư vấn những vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và hợp đồng, kinh doanh thương mại…

  • Tư vấn Sỡ hữu trí tuệ
  • Tư vấn Hôn nhân gia đình..

Clients