Hôn nhân gia đình

Theo nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới về gia đình thì “Gia đình chính là tế bào của xã hội”. Một gia đình hòa thuận, an khang và hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong ước bởi vì đó là một nhân tố để cho cả xã…

Tư vấn luật lao động

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta như hiện nay, mối quan hệ lao động giữa các doanh nghiệp và người lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ hơn. Bởi lẽ, pháp luật Lao động được áp dụng và thực hiện một cách đầy đủ là…

Luật đất đai

Đất đai, nhà ở hay bất động sản nói chung luôn được coi là tâm điểm trong đời sống xã hội Việt Nam và thị trường này luôn hấp dẫn đối với bất kỳ ai dù là đầu tư hay người tiêu dùng thông thường. Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai nhà ở khá nhạy…

Luật cạnh tranh

Sự phát triển không ngừng của đất nước trong những năm gần đây kéo theo một môi trường kinh doanh sôi động tại Việt Nam. Điều này tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ta hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên mặt trái của môi trường kinh doanh như hiện nay…

Công ty Cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần: (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy…

Cơ cấu quản trị doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế cùng với sự thâm nhập thị trường của hàng loạt các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc nâng cao sức cạnh tranh là một yếu tố mang tính chất chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Có thể…