QUYỀN NUÔI CON SAU LY HÔN

Vấn  đề về quyền nuôi con khi ly hôn và sau khi ly hôn luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của hầu hết các cặp vợ chồng  khi giải quyết ly hôn.  Đây cũng là vấn đề mà hầu hết các cặp vợ chồng không thỏa thuận được khi muốn giải quyết…

Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn hình thức đầu tư theo cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Vậy trình tự và thủ tục này phải được thực hiện như thế nào? 1. Đối tượng áp dụng góp vốn, mua cổ…