Quyền nuôi con sau ly hôn

Vấn  đề về quyền nuôi con khi ly hôn và sau khi ly hôn luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của hầu hết các cặp vợ chồng  khi giải quyết ly hôn.  Đây cũng là vấn đề mà hầu hết các cặp vợ chồng không thỏa thuận được khi muốn giải quyết…