Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lựa chọn hình thức đầu tư theo cách góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Vậy trình tự và thủ tục này phải được thực hiện như thế nào? 1. Đối tượng áp dụng góp vốn, mua cổ…

Giới thiệu về sáng chế

Lịch sử đã chứng minh rằng sự vận động và phát triển bền vững của xã hội không thể thiếu vai trò của những sáng chế vĩ đại. Rõ ràng , chúng ta không thể đảm bảo sinh hoạt thường ngày nếu thiếu những chiếc bóng đèn điện của Thomas Edison, con người sẽ không…

Đăng ký mã số mã vạch

Mã số mã vạch (MSMV) là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm… dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó…