Luật đất đai

Đất đai, nhà ở hay bất động sản nói chung luôn được coi là tâm điểm trong đời sống xã hội Việt Nam và thị trường này luôn hấp dẫn đối với bất kỳ ai dù là đầu tư hay người tiêu dùng thông thường. Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai nhà ở khá nhạy…

Danh mục hóa chất, khoáng vật

(Trích Phụ lục Luật đầu tư 2014 – Có hiệu lực từ 01/7/2015) STT Tên hóa chất Số CAS Mã số HS A Các hóa chất độc 1 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofluoridate 2931.00 Ví dụ: 107-44-8 2931.00 Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluoridate 96-64-0 2931.00 Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate 2…