Đăng ký quốc tế sáng chế

1. Cơ quan có thẩm quyền nhận đơn quốc tế về sáng chế tại Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ có trách nhiệm:  Nhận đơn quốc tế nguồn gốc Việt Nam;  Thu phí gửi đơn quốc tế và thông báo các khoản lệ phí theo quy định để…

Đăng ký chỉ dẫn địa lý

1. Chỉ dẫn địa lý là gì ? Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng mức độ tín nhiệm của người…

Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu chứng nhận là gì? Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay quy định như thế nào về nhãn hiệu chứng nhận và phải làm sao để một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu chứng nhận? 1. Nhãn hiệu chứng nhận là gì Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí…

Giới thiệu về sáng chế

Lịch sử đã chứng minh rằng sự vận động và phát triển bền vững của xã hội không thể thiếu vai trò của những sáng chế vĩ đại. Rõ ràng , chúng ta không thể đảm bảo sinh hoạt thường ngày nếu thiếu những chiếc bóng đèn điện của Thomas Edison, con người sẽ không…

Ký ức thương hiệu

Sau đây là đoạn hội thoại đáng suy nghẫm trong cuốn phim nổi tiếng của Hollywood “Adaptation” (tạm dịch: Sự thích nghi) theo kịch bản của Chrlie Kaufman: Laroche (nhà thực vật học): Orlean, tôi yêu các loài cây vì chúng có khả năng biến đổi. Sự thích nghi giúp bạn tìm ra cách để…

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HOÁ THEO THOẢ ƯỚC/ NGHỊ ĐỊNH THƯ MADRID —o0o—  (Madrid Agreement Concerning the International Registraion of Marks) (Ban hành ngày 14.4.1891, được sửa đổi tại Brussel 14.12.1900, tại Washington 2.6.1911, tại La Hay  6.11.1925, tại London ngày 2.6.1934, tại Nice 15.6.1957 và tại Stockholm 14.7.1067, và thay đổi ngày 2.10.1979). …

Bí quyết để có một slogan hay

Slogan được hiểu là khẩu hiệu thương mại của một công ty. Để có được một slogan hay, ngoài việc đầu tư về chất xám còn phải có sự đầu tư về quảng cáo liên tục với những chiến lược dài hạn. Một slogan hay phải hội tụ các yếu tố sau: Có một mục…