Cái bẫy tên thương hiệu

Nếu bạn là người đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng thì  tên nào cũng ổn, nếu không thì có nghĩa là bạn đang đùa giỡn với thảm họa khi không có một cái tên hợp lý. Sự kết khối của các công ty Trong kỷ nguyên sản phẩm, cuộc sống có đơn giản…

Công ty Cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần: (Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp) 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký); 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy…