Cái bẫy tên thương hiệu

Nếu bạn là người đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng thì  tên nào cũng ổn, nếu không thì có nghĩa là bạn đang đùa giỡn với thảm họa khi không có một cái tên hợp lý. Sự kết khối của các công ty Trong kỷ nguyên sản phẩm, cuộc sống có đơn giản…