Tư vấn luật lao động

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta như hiện nay, mối quan hệ lao động giữa các doanh nghiệp và người lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ hơn. Bởi lẽ, pháp luật Lao động được áp dụng và thực hiện một cách đầy đủ là…

Để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phù hợp với quy định pháp luật

Để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, Bộ luật Lao động 2012 đã quy định cụ thể những trường hợp có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Quan hệ lao động giữa người sử dụng…

Những nguyên tắc cơ bản và cách xác định thuế thu nhập cá nhân

Nghĩa vụ đóng góp một phần thu nhập của mỗi cá nhân vào ngân sách nhà nước là nghĩa vụ của mọi công dân. Chính vì thế, Luật Thuế thu nhập cá nhân ra đời để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người. Những nguyên tắc cơ bản của Thuế thu nhập cá nhân…

Quy định pháp luật về việc người lao động xin tạm ứng tiền lương

Có những rắc rối trong cuộc sống mà chúng ta không lường trước được, vì thế, rất nhiều trường hợp người lao động xin tạm ứng tiền lương để có trang trải cuộc sống. Vậy pháp luật quy định như thế nào về điều này? Quy định về tiền lương và xin tạm ứng tiền lương Theo…