Tách doanh nghiệp và những điều cần biết

Tách doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp thường gặp trong quá trình hoạt động kinh doanh. Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về thủ tục này, Phan Law Vietnam xin trình bày các nội dung cơ bản của thủ tục tách doanh nghiệp. Tách doanh nghiệp là…

CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, điều này áp đụng đối với cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Các công việc không được sử dụng lao động nữ Theo Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH, có các…