Đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh

Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về khía cạnh pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả. Các nghệ sỹ khi có các tác phẩm tâm đắc,…

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

 Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam về bản quyền tác giả. Phần mềm được bảo hộ ngay từ thời điểm nó được…