Đăng ký nhãn hiệu chứng nhận

Nhãn hiệu chứng nhận là gì? Pháp luật sở hữu trí tuệ hiện nay quy định như thế nào về nhãn hiệu chứng nhận và phải làm sao để một nhãn hiệu được công nhận là nhãn hiệu chứng nhận? 1. Nhãn hiệu chứng nhận là gì Theo quy định của Luật Sở Hữu Trí…

Tra cứu nhãn hiệu

Trước khi chính thức nộp đơn thì người nộp đơn nên tiến hành thủ tục tra cứu để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Kết quả tra cứu sẽ cho thấy nhãn hiệu của người nộp đơn có trùng hoặc tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu khác đã đăng ký…

Đăng ký nhãn hiệu nổi tiếng

Có thể hiểu ngắn gọn rằng nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu hàng hoá được sử dụng liên tục cho sản phẩm, dịch vụ có uy tín  khiến cho nhãn hiệu được biết đến một cách rộng rãi. Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiễn sử dụng mà không cần…

Đăng ký nhãn hiệu tập thể

1. Nhãn hiệu tập thể là gì Theo khoản 17, điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức,…

Nhãn hiệu liên kết

Nhãn hiệu liên kết là các nhãn hiệu do cùng một chủ thể đăng ký, nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhau dùng cho sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hoặc có liên quan với nhau. Nhãn hiệu liên kết có thể gọi là nhãn hiệu bao vây, mục đích của…