Giới thiệu về giải pháp hữu ích

I.  Giải pháp hữu ích là gì ? Giải pháp hữu ích (GPHI) là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế -xã hội. II.  Điều kiện chung đối với  Giải pháp hữu ích được bảo hộ: Có…

Sáng chế

Lịch sử đã chứng minh rằng sự vận động và phát triển bền vững của xã hội không thể thiếu vai trò của những sáng chế vĩ đại. Rõ ràng , chúng ta không thể đảm bảo sinh hoạt thường ngày nếu thiếu những chiếc bóng đèn điện của Thomas Edison, con người sẽ không…