CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai thuế môn bài [1] Kỳ tính thuế: Công ty phải ghi rõ năm tính thuế môn bài. Ví dụ năm 2015 [2] Lần đầu: nếu nộp thuế lần đầu thì đánh dấu x vào ô lần đầu [3] Bổ sung lần thứ: nếu công…