THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT – KINH DOANH

  Để xả nước thải ra khỏi môi trường cần phải xin phép và thỏa các điều kiện theo yêu cầu của pháp luật. Vậy điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xả nước thải là như thế nào? Cấp phép xả nước thải là gì? Hiện nay, có khá nhiều doanh nghiệp sản…