CÁC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ

  Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ, điều này áp đụng đối với cơ quan, doanh nghiệp trong phạm vi cả nước. Các công việc không được sử dụng lao động nữ Theo Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH, có các…

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

  Hiện nay, có rất nhiều người lao động không hiểu rõ quy định về hợp đồng thử việc dẫn đến tình trạng chịu thiệt thòi không đáng có. Quy định của pháp luật về thử việc và hợp đồng thử việc Theo Bộ luật Lao động 2012, tại Khoản 1 Điều 26 quy định…

Quy định pháp luật về sa thải lao động

  Trong thời gian gần đây, có nhiều trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của người lao động (NLĐ) để tùy tiện sa thải trái pháp luật. Vậy trong những trường hợp nào thì NSDLĐ được quyền sa thải NLĐ? Nếu bị sa thải…