Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Những trường hợp được cấp thẻ tạm trú: 1. Người nước ngoài là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở  lên; 2. Người nước ngoài là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (trừ người đại diện theo ủy quyền); 3. Người nước ngoài là…