Xác nhận tài sản riêng của vợ, chồng

Trong nhiều trường hợp, để đề phòng rủi ro kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung có những đôi vợ chồng muốn phân chia tài sản ngay trong thời kỳ hôn nhân. Xét ở góc…

Hợp đồng luật dân sự

Hợp đồng luật dân sự là một trong những chế  định quan trọng và xuất hiện sớm nhất trong lịch sử của pháp luật dân sự. Cùng với sự xuất hiện của hợp đồng thì hợp đồng dân sự nói riêng là một trong những phương thức hữu hiệu để chủ thể tham gia vào…

Trách nhiệm pháp lý khi gây tai nạn giao thông

 Tất cả những hành vi vi phạm an toàn giao thông nếu bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị xử lý, nếu gây tai nạn giao thông (TNGT) sẽ vừa phải bồi thường, vừa bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo các quy…