Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 05/2013/NĐ-CP) 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) 2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người…