Thành lập chi nhánh

Phans chuyên nhận các dịch vụ thành lập chi nhánh công ty trọn gói nhanh chóng với chi phí dịch vụ thấp nhất. Chúng tôi đại diện giao dịch với cơ quan Nhà nước để đẩy nhanh việc hoàn tất các thủ tục thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp, vì thế doanh nghiệp sẽ…

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp tư nhân Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định – 2 bản). Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của chủ công ty theo quy định sau: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của chủ công…

Thay đổi nội dung trong đăng ký kinh doanh

Các nội dung có thể thay đổi trong đăng ký kinh doanh –  Thay đổi tên công ty (tên tiếng Việt; tên tiếng Anh; tên viết tắt) –  Thay đổi địa chỉ công ty; –  Thay đổi trụ sở công ty; –  Thay đổi thành viên hội đồng quản trị; – Thay đổi văn phòng đại diện; – …

Tư vấn doanh nghiệp thường xuyên

Đáp ứng nhu cầu cần tư vấn thường xuyên của doanh nghiệp trong các lĩnh vực pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính, thuế, tài chính, quản trị doanh nghiệp, lao động, sở hữu trí tuệ, pháp luật đầu tư… Phan Law cung cấp dịch vụ tư vấn luật thường xuyên cho khách hàng…

Thành lập doanh nghiệp

CƠ CẤU QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Trong bối cảnh hội nhập kinh tế cùng với sự thâm nhập thị trường của hàng loạt các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, việc nâng cao sức cạnh tranh là một yếu tố mang tính chất chiến lược đối với sự tồn tại và phát triển…

Đổi giấy Chứng Nhận Đầu tư

–         Cơ sở pháp lý: Nghị định 194/2013/NĐ-CP Quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư –         Trường hợp…