Thành lập VPĐD công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam, việc thành lập VPĐD công ty nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện việc xin giấy phép Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam. Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp giấy phép, VPĐD phải đăng báo…

Đăng ký mã số mã vạch

1. Mã số mã vạch (MSMV) là gì? Một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, tổ chức hoặc địa điểm…dựa trên việc ấn định một mã số (hoặc chữ số) cho đối tượng cần phân định và thể hiện mã đó…