Xác nhận tài sản riêng của vợ, chồng

Trong nhiều trường hợp, để đề phòng rủi ro kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ dân sự riêng hoặc có lý do chính đáng khác thì vợ chồng có thể thoả thuận chia tài sản chung có những đôi vợ chồng muốn phân chia tài sản ngay trong thời kỳ hôn nhân. Xét ở góc…

Kết hôn với người nước ngoài

“Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài” là quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài; giữa người nước ngoài  với nhau thường trú tại Việt Nam; giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi,…