Thế nào là đình công bất hợp pháp?

Từ ngày 10-10-2013, Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22-8-2013 “quy định vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo Nghị…

Tư vấn luật lao động

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta như hiện nay, mối quan hệ lao động giữa các doanh nghiệp và người lao động càng được pháp luật Việt nam bảo vệ hơn. Bởi lẽ, pháp luật Lao động được áp dụng và thực hiện một cách đầy đủ là…