Hôn nhân gia đình

Theo nghiên cứu của các chuyên gia trên thế giới về gia đình thì “Gia đình chính là tế bào của xã hội”. Một gia đình hòa thuận, an khang và hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta ai cũng mong ước bởi vì đó là một nhân tố để cho cả xã…

Luật Thương mại Quốc tế

Tự do hoá thương mại là việc cần phải làm đối với tất cả các nước trong điều kiện hội nhập kinh tế. Và trong bối cảnh toàn cầu hóa như thế, việc buôn bán và giao lưu thương mại quốc tế  ngày càng phát triển và phổ biến khắp mọi nơi. Đây là một…

Luật cạnh tranh

Sự phát triển không ngừng của đất nước trong những năm gần đây kéo theo một môi trường kinh doanh sôi động tại Việt Nam. Điều này tạo nhiều điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ta hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên mặt trái của môi trường kinh doanh như hiện nay…