Danh mục hóa chất, khoáng vật

(Trích Phụ lục Luật đầu tư 2014 – Có hiệu lực từ 01/7/2015) STT Tên hóa chất Số CAS Mã số HS A Các hóa chất độc 1 Các hợp chất O-Alkyl (≤C10, gồm cả cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr hoặc i-Pr)-phosphonofluoridate 2931.00 Ví dụ: 107-44-8 2931.00 Sarin: O-Isopropylmethylphosphonofluoridate 96-64-0 2931.00 Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate 2…