Đăng ký sáng chế tại Phan Law VietNam

Phan Law chuyên tư vấn đăng ký sang chế, cung cấp hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tư vấn nộp đơn, và các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp. I. Dịch vụ Đăng ký sáng chế Sau khi  tiến hành ký kết Hợp đồng Phan Law Vietnam sẽ thực hiện các…

Đăng ký quốc tế theo công ước Paris

Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp được thông qua vào ngày 20.03.1883, là một trong những công ước quan trọng nhất và sớm nhất về bảo hộ sở hữu công nghiệp. Theo đó,mỗi nước thành viên của công ước phải bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho công dân của các…