Thạc sĩ Võ Trung Tín

Bộ phận : Xử lý Xâm phạm Chức danh : Senior Associate – Head of Enforcement team Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ Lĩnh vực hoạt động : Sở hữu trí tuệ (xử lý xâm phạm bản quyền truyền hình trên internet) Hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc với các khách hàng lớn như…