Đội ngũ luật sư và nhân viên của Phan Law Vietnam bao gồm 52 luật sư và chuyên viên pháp lý hiện đang làm việc ở ba văn phòng chính của Phan Law Vietnam tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Tiền Giang để phục vụ tất cả các vấn đề pháp lý của khách hàng trong các lỉnh vực bất động sản, doanh nghiệp – đầu tư, sở hữu trí tuệ…..

Luật sư Phan Vũ Tuấn

Trưởng văn phòng

Luật sư
Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (PIAC)

DĐ. 0975808888

vutuan@phan.vn

Chi tiết

Luật sư Nguyễn Trung Trực

Phó Trưởng văn phòng

Luật sư
Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (PIAC)

truc.nguyen@phan.vn

Chi tiết

Luật sư Nguyễn Đức Hoàng

Phó Trưởng văn phòng

Luật sư
Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (PIAC)

D.Đ

hoang.nguyen@phan.vn

Chi tiết

Thạc sĩ Trương Thị Dạ Thảo

Pháp lý

Thạc sĩ Luật học – ngành Luật Kinh tế

D.Đ

thao.truong@phan.vn

Chi tiết

Nguyễn Thu Huyền

Trưởng bộ phận
Tư vấn Sở hữu trí tuệ

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

D.Đ

huyen.nguyen@phan.vn

Chi tiết

Thạc sĩ Võ Trung Tín

Senior Associate
Head of Enforcement team

Sở hữu trí tuệ
(xử lý xâm phạm bản quyền truyền hình trên internet)

D.Đ

tin.vo@phan.vn

Chi tiết